Bernrodemuziek

Zoek

Ga naar de inhoudsopgave

Muziekles Bernrode

Op Gymnasium Bernrode hebben de leerlingen in de 1e klas, 2 lesuren muziek per week.
In de tweede klas hebben de leerlingen 1 lesuur muziek per week.
We volgen de methode Intro met daarbij interactieve opdrachten.

Enkele leerdoelen:

 • Algemene muziektheorie
 • Componeren en muzieknotatie
 • Improvisatie
 • Luisteren, ritmische en melodische solfège (gehoortraining)
 • Ritme klappen/tikken
 • Solospel (voordracht)
 • Samenspel (voordracht)
 • Zingen
 • Componisten & compositiekennis
 • Muziekgeschiedenis
 • Instrumentenleer
 • Dansen en muziekvormen
 • Kennismakingslessen op keyboard, gitaar, basgitaar, drums, Tinwhistle
 • Muziek maken op de computer (sequens/sample-software)


Weegfactor bij toetsing...

 • Proefwerk - weegfactor 2
 • SO (schriftelijke overhoring) - weegfactor 1
 • Ingevulde online module - weegfactor 1 (% goed : 10)
 • Praktijklessen - weegfactor 2
 • Spreekbeurt / Presentatie - weegfactor 2
 • Compositie / improvisatieopdrachten - weegfactor 1 en 2
Getracht wordt in de lessen zoveel mogelijk het gymnasiale karakter te benadrukken door in de opdrachten voorbeelden te gebruiken die aansluiten bij bijvoorbeeld de klassieke talen en KCV.
Ook wordt getracht de te behandelen onderwerpen zoveel mogelijk af te stemmen op de andere kunstvakken.
De praktijklessen op de door leerlingen te kiezen instrumenten vinden plaats in het muzieklokaal de geluidsdichte studio’s of de fanfarezaal.
Tijdens deze praktijklessen wordt deels coöperatief geleerd en gewerkt.
De achterliggende gedachte van deze vorm van leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar.
Getalenteerde leerlingen krijgen extra opdrachten, alleen of in groepsverband die aansluiten bij hun specifieke interesse voor muziek.
Einddoel hierbij is om bij zoveel mogelijk leerlingen de interesse aan te wakkeren om eventueel een instrument te leren of anderszins verder te gaan met muziek.Muziek en ritme vinden hun weg tot in de geheime plaatsen van de ziel. PLATO


Muziekdocent Ferdie Broecks.

Extra benodigdheden voor de muzieklessen.
Oordopjes of hoofdtelefoon (van bijvoorbeeld een Ipod of mp3 speler)
Een plectrum


Muziek maken is leuk en bovendien hebben wetenschappelijke onderzoeken bewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen.
Door zelf muziek te maken wordt het intelligentiequotiënt van kinderen verhoogd en vooral het abstractievermogen en het analytisch denken sterk verbeterd.
Het gezamenlijk musiceren versterkt daarbij het groepsgevoel en de discipline, evenals de sociale en emotionele vaardigheden.
Bovendien leidt dit tot een positiever zelfbeeld.
Lees maar eens op muziekmaaktslim.nl
Terug naar de inhoudsopgave | Terug naar het hoofdmenu